Tandimplantat i Solna

Kvinna som är hos undersökning hos tandläkare

Tandimplantat

Tandimplantatbehandling är en avancerad och varaktig lösning för att ersätta en förlorad tand. Det innebär att ett tandimplantat, som är en konstgjord rot, placeras i käkbenet och sedan en tandprotes, krona eller bro fästs på implantatet för att återskapa en naturlig och funktionell tand. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig med tandimplantat i Solna!

En översikt över tandimplantat behandlingen

Bedömning och planering:

Innan tandimplantatbehandlingen påbörjas, kommer tandläkaren att utföra en noggrann bedömning av din munhälsa och käkbenets tillstånd. Det kan innefatta röntgenbilder och andra diagnostiska test för att säkerställa att du är en lämplig kandidat för tandimplantat.

Placering av tandimplantatet:

Under tandimplantatbehandlingen kommer tandläkaren att placera tandimplantatet i käkbenet genom en kirurgisk procedur. Implantatet är oftast tillverkat av titan, vilket främjar en stark och pålitlig fästning. Efter implantatets placering lämnas det vanligtvis några månader för att käkbenet ska läka och integrera sig med implantatet.

Montering av tandprotes:

När implantatet har integrerats med käkbenet, kommer tandläkaren att montera en tandprotes på implantatet. Tandprotesen kan vara en individuell tandkrona, en bro för att ersätta flera tunnor, eller till och med en komplett tandprotes för att ersätta alla tänderna i käken. Tandprotesen är utformad för att matcha dina naturliga tänder, både i utseende och funktion.

Uppföljning och eftervård:

Efter tandimplantatbehandlingen kommer du att behöva följa upp med din tandläkare för att säkerställa att implantatet och tandprotesen fungerar som de ska. Rätt munvård och regelbundna tandläkarbesök är viktiga för att upprätthålla ett starkt och hälsosamt tandimplantat på lång sikt.

Fördelarna med tandimplantat

Naturligt utseende:

Tandimplantatet och tandprotesen ser ut och känns som dina naturliga tänder, vilket ger dig ett vackert och naturligt leende.

Förbättrad funktion:

Tandimplantatet ger en stabil grund för tandprotesen, vilket förbättrar tuggkraften och gör det möjligt för dig att äta och tala normalt.

Långvarig lösning:

Med rätt munvård och eftervård kan tandimplantatbehandling vara en varaktig lösning för att ersätta en förlorad tand.

Bevarande av käkbenet:

Tandimplantatet stimulerar och bevarar käkbenet, vilket hjälper till att förhindra nedbrytning och bibehålla en ungdomlig ansiktsstruktur.

Självförtroendet:

Tandimplantatbehandling ger dig tillbaka ditt självförtroende att le, tala och skratta utan att vara medveten om dina tänder.

Boka en konsultation för tandimplantatbehandling idag!

Kontakta oss idag för att boka en konsultation och ta steget mot att återfå en komplett och funktionell tanduppsättning med tandimplantatbehandling. Vi ser fram emot att hjälpa dig att återfå ditt leende och självförtroende!